Firemní kultura

 

V našem výrobním závodě se snažíme řídit metodikou ,,5S" :

1.Seiry=vytřiď - Pod heslem ,,Vytřiď" je myšlen co největší pořádek na našich pracovištích a snažit se ponechat na pracovištích jen ty nejnutnější věci.

2.Seiton=viditelný pořádek - Je velmi důležité vyjasnit si posloupnost pracovních kroků, kdy se určuje jeden pracovní krok za druhým a k nim se přiřazují potřebné nástroje. Nástroje a ostatní prostředky se rozloží ve sledu pracovních operací, aby byly hned po ruce k okamžitémupoužití

3.Seiso=udržovat čistotu - Dalším velmi důležitým krokem při výrobě dílů je vracet nástroje po jejich použití na své místo. Pracovní místo je nutné udržovat v maximální čistotě. Také odpad má své místo a to nikoliv pod rukama pracovníka.

4.Seiketsu=standardizovat - Každý pracovník podílející se v procesu práce musí znát svou roli v pracovním postupu, vědět co a jak má používat, stejnou a opakující se práci provádět stejně.

5.Shitsuke=sebedisciplína - Pátým a zároveň nejdůležitjším krokem je po zavedení předchozích 4S zajistit, aby se pořádek na pracovištích udržel. V naší firmě se používají např. tzv. náhodné kontroly výroby. Cílem je, aby se pořádek stal součástí denní práce a firemní kultury.