Životní prostředí

 

Ať už jako partner automobilového průmyslu nebo výrobní závod jako budova, se snažíme být v kompetenci s danými stanovisky na ochranu životního prostředí. V dnešní době neustále kontrolujeme emise naší výroby a snažíme se je čím dál více regulovat.

Ovšem nejedná se pouze o výrobu jako takovou, ale také o recyklovatelnost našich výrobků a odpadů. I přesto že naše společnost je na dobré úrovni výrobních procesů tak se neustále snažíme,aby všechny tyto procesy byly více a více ekologičtější.

Již při vývoji výrobku, bereme na vědomí požadavky ochrany životního prostředí a reckylace. Hned od začátku se snažíme tyto problémy elimonovat. 

Vedení společnosti Project Controls, s.r.o., vyhlašuje svou environmentální politiku s hlubokým přesvědčením, že bude kladně přijata všemi zaměstnanci, obchodními partnery, regionálními orgány státní správy a širokou veřejností.